ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tính giá trị biểu thức P=(2x-3y)/(2x+3y) biết x/18=y/9

tính giá trị biểu thức

P=\(\frac{2x-3y}{2x+3y}\) biết \(\frac{x}{18}\) =\(\frac{y}{9}\) (y khác 0)

Help me , please

làm ơnhahakhocroi

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Đặt \(\frac{x}{18}=\frac{y}{9}=k\)

  \(\Rightarrow x=18k;y=9k\)

  Thay vào P ta được:

  \(P=\frac{2.18k-3.9k}{2.18k+3.9k}\)

  \(\Rightarrow P=\frac{36k-27k}{36k+27k}\)

  \(\Rightarrow P=\frac{k\left(36-27\right)}{k\left(36+27\right)}\)

  \(\Rightarrow P=\frac{9k}{63k}\)

  \(\Rightarrow P=\frac{1}{7}\)

  Vậy \(P=\frac{1}{7}.\)

    bởi Mày Làm Được 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1