ADMICRO
VIDEO

Tính giá trị biểu thức A=(3,1-2,5 )-(-2,5+3,1)

tính giá trị biểu thức khi đã bỏ dấu ngoặc :

A = ( 3,1 - 2,5 ) - ( - 2,5 + 3,1 )

B = ( 5,3 - 2,8 ) - ( 4 + 5,3 )

C = - ( 251 .3 + 281 ) + 3 . 215 - ( 1 -281 )

D = -\((\dfrac{3}{5}+\dfrac{3}{4})\) - \((-\dfrac{3}{4}+\dfrac{2}{5})\)

giúp mk nhé hehe

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • \(A=\left(3,1-2,5\right)-\left(-2,5+3,1\right)\)

  \(=3,1-2,5+2,5-3,1\)

  \(=\left(3,1-3,1\right)-\left(2,5-2,5\right)\)

  \(=0\)

  Vậy \(A=0.\)

  \(B=\left(5,3-2,8\right)-\left(4+5,3\right)\)

  \(=5,3-2,8-4-5,3\)

  \(=\left(5,3-5,3\right)-\left(2,8+4\right)\)

  \(=-\dfrac{34}{5}\)

  Vậy \(B=\dfrac{-34}{5}.\)

  \(C=-\left(251.3+281\right)+3.215-\left(1-281\right)\)

  \(=-251.3-281+3.215-1+281\)

  \(=-753-\left(281-281\right)+645\)

  \(=-753+645=-108\)

  Vậy \(C=-108.\)

  \(D=-\left(\dfrac{3}{5}+\dfrac{3}{4}\right)-\left(-\dfrac{3}{4}+\dfrac{2}{5}\right)\)

  \(=-\dfrac{3}{5}-\dfrac{3}{4}+\dfrac{3}{4}-\dfrac{2}{5}\)

  \(=\left(\dfrac{-3}{5}-\dfrac{2}{5}\right)-\left(\dfrac{3}{4}-\dfrac{3}{4}\right)\)

  \(=-1\)

  Vậy D = -1.

    bởi Trần Thế 10/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON