Tính giá trị biểu thức 2xy(5x2y + 3x – z) tại x = 1; y = -1 và z = -2

bởi ✪ Kudo❄Shinichi ✪ »Sƙƴ« 15/12/2018

Tính giá trị mỗi biểu thức sau tại x = 1; y = -1 và z = -2:

a) 2xy(5x2y + 3x – z) ;         b) xy2 + y2z3 + z3x4

Câu trả lời (1)

 • a) Thay x =1 ; y = –1 và z = –2 vào biểu thức ta được

  2xy (5x2y + 3x – z)

  = 2.1(–1).[5.12.( –1) + 3.1 – (–2)]

  = – 2.[5.1.( –1) + 3 + 2]

  = –2. (–5 + 3 + 2)

  = –2.0

  = 0

  Vậy đa thức có giá trị bằng 0 tại x =1; y = –1 và z = –2.

  b) Thay x =1; y = –1 và z = –2 vào biểu thức ta được :

  xy2 + y2z+ z3x4

  = 1.( –1)2 + (–1)2(–2)3 + (–2)314

  = 1.1 + 1. (–8) + (–8).1

  = 1 + (–8) + (–8)

  = –15

  Vậy đa thức có giá trị bằng –15 tại x =1 ; y = –1 và z = –2 .

  bởi Midoriya Izuku 15/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan