AMBIENT

Tính giá trị biểu thức (2005x+2006y)/(2005x-2006y) biết x/2=y/3

bởi Nguyễn Vũ Khúc 25/05/2019

\(\dfrac{2005x+2006y}{2005x-2006y}\)\(\dfrac{x}{2}=\dfrac{y}{3}\)tính giá trị biểu thức

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • Do \(\dfrac{x}{2}=\dfrac{y}{3}\)=>3x=2y

    <=>3009x=2006y thay vào biểu thức ta được:

    \(\dfrac{2005x+2006y}{2005x-2006y}=\dfrac{2005x+3009x}{2005x-3009x}=\dfrac{5014x}{-1004x}=-\dfrac{2507}{502}\)

    bởi Đỗ Hoàng Anh Thi 25/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>