Tính f(1) và f(-1) biết đa thức f(x)=1+x+x^2+x^3+...+x^2010+x^2011

bởi Nguyễn Hiền 08/05/2019

cho đa thức f(x)= 1+x+x2+x3+....+ x2010+ x2011

tính f(1) và f(-1)

nhanh nhanh giúp mk nhakhocroi

Câu trả lời (1)

  • ta có

    \(f\left(1\right)=1+1+1^2+...+1^{2011}=1+1+...+1=2012\)

    \(f\left(-1\right)=1+\left(-1\right)+\left(-1\right)^2+...+\left(-1\right)^{2011}=1-1+1-1+...-1=0\)

    bởi LÊ THII ÁI VY 08/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan