YOMEDIA

Tính các góc tam giác AMB và AMC biết tam giác ABC có góc A=40 độ, AB=AC

bởi Mai Vàng 16/04/2019

Cho tam giác ABC có góc A = 40 độ , AB = AC. Gọi M là trung điểm của BC . Tính các góc cuả tam giác AMB và tam giác AMC

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • A B C M 40*

  Vì t/g ABC cân tại A (AB=AC)

  => \(\widehat{B}=\widehat{C}\)\(\widehat{A}\) = 40*

  => \(\widehat{B}=\widehat{C}\) = (180* - 40*) : 2

  => \(\widehat{B}=\widehat{C}=\) 70*

  Xét t/g ABM và t/g ACM có:

  BM = CM (M là trung điểm BC)

  AB = AC (gt)

  \(\widehat{B}=\widehat{C}\left(cmt\right)\)

  Do đó: t/g AMB = t/g AMC (c-g-c)

  => \(\widehat{AMB}=\widehat{AMC}\) (2 góc t/ứng)

  \(\widehat{AMB}+\widehat{AMC}\) = 180* (2 góc kề bù)

  => \(\widehat{AMB}=\widehat{AMC}\) = 180* : 2 = 90*

  Xét t/g AMB có:

  \(\widehat{B}+\widehat{AMB}+\widehat{BAM}\) = 180*

  \(\widehat{B}=\) 70* (cmt), \(\widehat{AMB}\) = 90* (cmt)

  => \(\widehat{BAM}=\) 180* - \(\widehat{B}-\widehat{AMB}\)

  => \(\widehat{BAM}=\) 180* - 70* - 90*

  => \(\widehat{BAM}=\) 20*

  Vì t/g AMB = t/g AMC (cmt)

  => \(\widehat{AMB}=\widehat{AMC}\) = 90*

  \(\widehat{B}=\widehat{C}\) = 70*

  \(\widehat{BAM}=\widehat{CAM}\) = 20*

  bởi Phạm Mạnh Tiến 16/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA