ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính B biết B=2*4+4*6+6*8+...+100*102

Tính B biết:

B=2*4+4*6+6*8+...+100*102

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(\text{B = 2.4 + 4.6 + 6.8 + .... +100.102}\)

  \(\text{B = 2( 1.2 + 2.3 + 3.4 + ... + 50.51 )}\)

  Đặt \(\text{A = 1.2 + 2.3 + 3.4 + ... + 50.51}\)

  \(3A=1.2\left(3-0\right)+2.3\left(4-1\right)+...+50.51\left(52-49\right)\)

  \(3A=1.2.3-0.1.2+2.3.4-1.2.3+...+50.51.52-49.50.51\)

  \(3A=0.1.2+50.51.52\)

  \(3A=50.51.52\)

  \(3A=132600\)

  \(A=\frac{132600}{3}=44200\)

  \(\Rightarrow B=2.44200\)

  \(\Rightarrow B=88400\)

    bởi Lê Võ Thanh Loan 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1