YOMEDIA

Tính B=(a-8)/(b-5)-(4a-b)/(3a+3) biết a-b=3

bởi Nguyễn Hồng Tiến 25/05/2019

Tính \(B=\dfrac{a-8}{b-5}-\dfrac{4a-b}{3a+3}\) biết \(a-b=3;b\ne5;b\ne4\)

Giúp mình nhé các bạn!! Ai làm đầu tiên mình tick cho! vuivui

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • theo bài ra ta có:

  \(B=\frac{a-8}{b-5}-\frac{4a-b}{3a+3}\)

  \(\Rightarrow B=\frac{a-8}{b-5}-1-\frac{4a-b}{3a+3}+1\)

  \(\Rightarrow B=\left(\frac{a-8}{b-5}-1\right)+\left(1-\frac{4a-b}{3a+3}\right)\)

  \(\Rightarrow B=\frac{a-8-\left(b-5\right)}{b-5}+\frac{3a+3-\left(4a-b\right)}{3a+3}\)

  \(\Rightarrow B=\frac{a-8-b+5}{b-5}+\frac{3a+3-4a+b}{3a+3}\)

  \(\Rightarrow B=\frac{a-b-8+5}{b-5}+\frac{b-a+3}{3a+3}\) \(\Rightarrow B=\frac{3-3}{b-5}+\frac{-3+3}{3a+3}\)

  \(\Rightarrow B=0+0\\ \Rightarrow B=0\)

  vậy B = 0

  bởi Nguyễn Minh Hằng 25/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA