ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính a:b:c biết a:b=2:3; b:c=4:5;c:d=6:7

1. Cho 4 số a;b;c;d. Biết rằng a:b=2:3; b:c=4:5;c:d=6:7. Thế thì a:b:c bằng bao nheieu

*Kèm lơi giải

2. Cho biết đại lượng x và y tỉ lệ nghich với nhai, khi x=10 thì y=6. Hệ số tỉ lệ a là bao nhiêu

A. 3/5 B. 5/3 C. 60 D. đáp án khác

* Kèm lời giải

3. Cho biết rằng đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau, khi x=10 thì y=6. Hệ số tỉ lệ a là

A.1 B. 0 C. 6 D. 0,6

* Kèm lời giải

4. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau. Khi x=-6 thì y=8

Giá trị của y=12 khi x bằng

A. -4 B. 4 C. 16 D. -16

* Kwfm lời giải

5. Cho biết đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau. chọn đáp án sai

A. xy=m(m là hằng số, m#0)

B. y=m/x(m là hằng số, m#0)

C. Cả AB đúng

D. Cả AB sai

* Kèm lời giải thích

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Câu 1:

  Giải:

  Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{a}{2}=\dfrac{b}{3}\Rightarrow\dfrac{a}{16}=\dfrac{b}{24}\\\dfrac{b}{4}=\dfrac{c}{5}\Rightarrow\dfrac{b}{24}=\dfrac{c}{30}\\\dfrac{c}{6}=\dfrac{d}{7}\Rightarrow\dfrac{c}{30}=\dfrac{d}{35}\end{matrix}\right.\Rightarrow\dfrac{a}{16}=\dfrac{b}{24}=\dfrac{c}{30}=\dfrac{d}{35}\)

  \(\Rightarrow a:b:c=16:24:30\)

  Vậy \(a:b:c=16:24:30\)

    bởi Trần Phượng 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1