Tìm x, y, z, t biết yt=48; yz=24; xy=12; zt=32

bởi Nguyễn Thị Trang 21/01/2019

Tìm các số x,y,z,t biết rằng:

yt=48; yz=24; xy=12; zt=32

Câu trả lời (1)

 • \(\left\{{}\begin{matrix}yt=48\\yz=24\\xy=12\\zt=32\end{matrix}\right.\)

  Nhân hết lại: \(\left(yt\right)\left(yz\right)\left(xy\right).\left(zt\right)=48.24.12.32\)

  Ghép lại VP: \(\left(zt\right)^2.\left(xy\right).y^2=48.24.12.32\)

  Vậy thừa ra y^2: \(y^2=\dfrac{48.24.12.32}{32^2.12}=\dfrac{24.48}{32}=\dfrac{8.3.4.12}{8.4}=36\)

  \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}y=-6\\y=6\end{matrix}\right.\)

  Thay vào từng cái trên có:

  \(\left\{{}\begin{matrix}y=6\\t=8\\z=4\\x=2\end{matrix}\right.\) \(\left\{{}\begin{matrix}y=-6\\t=-8\\z=-4\\x=-2\end{matrix}\right.\)

  Kết luận: (x,y,z,t)=(2,6,4,8) ;(-2,-6,-4,-8)

  bởi Nguyễn Lê Phương Thảo 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan