YOMEDIA

Tìm x, y, z biết x=4y=z-9/125 và x+y+z=2029

bởi cuc trang 18/01/2019

tìm x,y,z biết

x=4y=\(\dfrac{z-9}{125}\)

và x+y+z=2029

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Giải:
  Đặt \(x=4y=\dfrac{z-9}{125}=k\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=k\\y=\dfrac{1}{4}k\\z=125k+9\end{matrix}\right.\)

  \(x+y+z=2029\)

  \(\Rightarrow k+\dfrac{1}{4}k+125k+9=2029\)

  \(\Rightarrow\dfrac{505}{4}k=2020\)

  \(\Rightarrow k=16\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=16\\y=4\\z=2009\end{matrix}\right.\)

  Vậy \(x=16;y=4;z=2009\)

  bởi nguyen huyen nhung 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA