AMBIENT

Tìm x, y, z biết x/10=y/6 và x*y=60

bởi Huong Duong 17/01/2019

Tìm x,y,z biết:

a)x/10=y/6 và x*y=60

b)x-1/2=y-2/3=z-3/3 và x-2y+32=16

c) X2/9=y2/16 và x2+y2=100

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Giải:

  a) Đặt \(\frac{x}{10}=\frac{y}{6}=k\)

  \(\Rightarrow x=10k,y=6k\)

  \(xy=60\)

  \(\Rightarrow10k6k=60\)

  \(\Rightarrow60k^2=60\)

  \(\Rightarrow k^2=1\)

  \(\Rightarrow k=\pm1\)

  +) \(k=1\Rightarrow x=10;y=6\)

  +) \(k=-1\Rightarrow x=-10;y=-6\)

  Vậy cặp số \(\left(x;y\right)\)\(\left(10;6\right);\left(-10;-6\right)\)

  b) Hình như đề sai !!!

  c) Giải:

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  \(\frac{x^2}{9}=\frac{y^2}{16}=\frac{x^2+y^2}{9+16}=\frac{100}{25}=4\)

  +) \(\frac{x^2}{9}=4\Rightarrow x^2=36\Rightarrow x=\pm6\)

  +) \(\frac{y^2}{16}=4\Rightarrow y^2=64\Rightarrow y=\pm8\)

  ( x, y cùng dấu )

  Vậy cặp số ( x; y ) là ( 6; 8 ) ; ( -6; -8 )
   

  bởi Nguyễn Phúc Hưng 17/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>