YOMEDIA

Tìm x, y biết 25-y^2 = 8(x-2014)^2

bởi het roi 18/01/2019

Tim x,y \(\in N\) biet 25-y2 = 8(x-2014)2

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Ta co : 8(x-2014)2 = 25-y2

  => 8(x-2014)2 + y2 = 25 (*)

  Voi moi \(y\in N\) ta co y2 \(\ge0\)

  \(\Rightarrow8\left(x-2014\right)^2\le25\)

  \(\Rightarrow\left(x-2014\right)^2\le\dfrac{25}{3}\)

  Vi x\(\in N\)

  \(\Rightarrow\left(x-2014\right)^2=0hoac\left(x-2014\right)^2=1\)

  Neu\(\left(x-2014\right)^2=1\) thay vao(*) ta duoc;

  8 . 1+ y2 =25

  \(\Rightarrow25-8=y^2\)

  17 = y2 (loai) (vi y \(\in N\))

  Neu \(\left(x-2014\right)^2=0\) thay vao (*) ta duoc:

  8 . 0 + y2 = 25

  => y2 = 25

  => y = 5 (vi y\(\in N\))

  Khi do \(\left(x-2014\right)^2=0\)

  => x- 2014 = 0 => x = 2014

  Vay x = 2014, y = 5

  bởi Nguyễn Văn Dũng 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA