Tìm x biết x-3/x+5=5/7

bởi Phan Thị Trinh 07/01/2019

tìm x trong các tỉ lệ thức sau:

a) \(\dfrac{x-3}{x+5}=\dfrac{5}{7}\)

b) \(\dfrac{7}{x-1}=\dfrac{x+1}{9}\)

c) \(\dfrac{x+4}{20}=\dfrac{5}{x+4}\)

d) \(\dfrac{x-1}{x+2}=\dfrac{x-2}{x+3}\)

bạn nào biết làm ơn viết lời giải ra hộ mình với khocroi

Câu trả lời (1)

 • a) \(\dfrac{x-3}{x+5}=\dfrac{5}{7}\)

  \(\Leftrightarrow7\left(x-3\right)=5\left(x+5\right)\)

  \(\Leftrightarrow7x-21=5x+25\)

  \(\Leftrightarrow7x-5x=25+21\)

  \(\Leftrightarrow2x=46\)

  \(\Rightarrow x=\dfrac{46}{2}=23\)

  b) \(\dfrac{7}{x-1}=\dfrac{x+1}{9}\)

  \(\Leftrightarrow7.9=\left(x+1\right)\left(x-1\right)\)

  \(\Leftrightarrow63=\left(x+1\right)x-\left(x+1\right)\)

  \(\Leftrightarrow63=x^2+x-x-1\)

  \(\Leftrightarrow63=x^2-1\)

  \(\Leftrightarrow63+1=x^2\)

  \(\Rightarrow64=x^2\)

  \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=8\\x=-8\end{matrix}\right.\)

  c) \(\dfrac{x+4}{20}=\dfrac{5}{x+4}\)

  \(\Leftrightarrow\left(x+4\right)^2=5.20\)

  \(\Leftrightarrow\left(x+4\right)^2=100=10^2=\left(-10\right)^2\)

  \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x+4=10\\x+4=-10\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=6\\x=-14\end{matrix}\right.\)

  d) \(\dfrac{x-1}{x+2}=\dfrac{x-2}{x+3}\)

  \(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(x+3\right)=\left(x-2\right)\left(x+2\right)\)

  \(\Leftrightarrow\left(x-1\right)x+\left(x-1\right).3=\left(x-2\right)x+\left(x-2\right).2\)

  \(\Leftrightarrow x^2-x+3x-3=x^2-2x+2x-4\)

  \(\Leftrightarrow x^2+2x-3=x^2-4\)

  \(\Leftrightarrow x^2+2x-3+4-x^2=0\)

  \(\Leftrightarrow2x-3+4=0\)

  \(\Leftrightarrow2x=-1\)

  \(\Rightarrow x=\dfrac{-1}{2}\)

  Chẳng biết có đúng không...

  bởi Hoangg Ha 07/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan