YOMEDIA

Tìm x biết x-1/2016+x-2/2015+x-3/2014+x-4/2013+x-5/2012 -5=0

bởi bach hao 03/01/2019

b) x-1/2016+x-2/2015+x-3/2014+x-4/2013+x-5/2012 -5=0

giúp mình nhé các bạn mình đang cần gấp lắm cảm ơn nhiều!!!

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(\dfrac{x-1}{2016}+\dfrac{x-2}{2015}+\dfrac{x-3}{2014}+\dfrac{x-4}{2013}+\dfrac{x-5}{2012}-5=0\)

  \(\Rightarrow\dfrac{x-1}{2016}+\dfrac{x-2}{2015}+\dfrac{x-3}{2014}+\dfrac{x-4}{2013}+\dfrac{x-5}{2012}=5\)

  \(\Rightarrow\left(\dfrac{x-1}{2016}-1\right)+\left(\dfrac{x-2}{2015}-1\right)+\left(\dfrac{x-3}{2014}-1\right)+\left(\dfrac{x-4}{2013}-1\right)+\left(\dfrac{x-5}{2012}-1\right)=0\)\(\Rightarrow\dfrac{x-2017}{2016}+\dfrac{x-2017}{2015}+\dfrac{x-2017}{2014}+\dfrac{x-2017}{2013}+\dfrac{x-2017}{2012}=0\)\(\Rightarrow\left(x-2017\right)\left(\dfrac{1}{2016}+\dfrac{1}{2015}+\dfrac{1}{2014}+\dfrac{1}{2013}+\dfrac{1}{2012}\right)=0\)

  \(\Rightarrow x-2017=0\Rightarrow x=2017\)

  bởi Thành Công 03/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

 

YOMEDIA