RANDOM

Tìm x biết biết x+y/2012=xy/2013=x-y/2014

bởi bala bala 18/01/2019

Tìm x biết:

\(\dfrac{x+y}{2012}=\dfrac{xy}{2013}=\dfrac{x-y}{2014}\)

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

  \(\dfrac{x+y}{2012}=\dfrac{xy}{2013}=\dfrac{x-y}{2014}=\dfrac{x+y+x-y}{2012+2014}=\dfrac{2x}{4026}=\dfrac{x}{2013}\)

  \(hay:\dfrac{xy}{2013}=\dfrac{x}{2013}\Rightarrow xy=x\Rightarrow y=1\)

  Ta có:

  \(\dfrac{x+y}{2012}=\dfrac{x}{2013}\) (c/m trên)

  \(\Rightarrow\left(x+y\right)2013=2012x\\ hay:\left(x+1\right)2013=2012x\\ \Rightarrow2013x+2013=2012x\\ \Rightarrow2013x-2012x=-2013\\ \Rightarrow x=-2013\)

  Vậy: x=-2013

  bởi Bích Nguyễn Ngọc 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>