Tìm x biết 3^x=28-3^x+3

bởi Lan Ha 18/01/2019

Bài 1:

a) Chứng tỏ: \(A=\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3^2}+\dfrac{1}{3^3}+...+\dfrac{1}{3^{100}}< \dfrac{1}{2}\)

b) So sánh: \(M=\dfrac{9}{10^{100}}+\dfrac{10}{11^{111}}\)\(N=\dfrac{8}{10^{100}}+\dfrac{1}{11^{110}}\)

Bài 2:

a) Tìm số tự nhiên x biết: \(3^x=28-3^{x+3}\)

b) Tìm số nguyên x biết: \(\left(x-1\right)^2-3|x-1|=0\)

Các bạn giúp mình với nha. Mình cảm ơn nhiều lắm!

@Hương Yangg, @ngonhuminh, .....

Câu trả lời (1)

 • Bài 2:
  a, Có: \(3^x=28-3^{x+3}\)
  \(\Leftrightarrow3^x+3^{x+3}=28\)
  \(\Leftrightarrow3^x+3^x.3^3=28\)
  \(\Leftrightarrow3^x\left(1+3^3\right)=28\)
  \(\Leftrightarrow3^x.28=28\)
  \(\Leftrightarrow3^x=1\)
  => x = 0
  Vậy x=0 là giá trị cần tìm

  b, Đặt \(\left|x-1\right|=t\left(t\ge0\right)\)
  Phương trình đã cho trở thành: \(t^2-2t=0\)
  \(\Leftrightarrow t\left(t-2\right)=0\)
  \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}t=0\\t=2\end{matrix}\right.\) (TMĐK)
  Với t =0 ta có | x-1 | =0
  => x-1=0
  => x=1
  Với t=2 ta có |x-1| =2
  \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x-1=2\\x-1=-2\end{matrix}\right.\)
  \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=1\\x=-1\end{matrix}\right.\)
  Vậy các số nguyên x cần tìm là x=1 hoặc x=-1

  bởi Trần Quang 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan