Tìm trên trục điểm M để ME + MF nhỏ nhất biết E và F là 2 điểm thuộc đồ thị hàm số

bởi Nguyễn Minh Hải 08/05/2019

Cho hàm số y = f(x) = x + \(\dfrac{3}{2}\).\(\left|x\right|\)

a Vẽ đồ thị hàm số

b Gọi E và F là 2 điểm thuộc đò thị hàm số trên, có hoành độ lần lượt là -4 và \(\dfrac{4}{5}\). Xác định tọa độ của 2 điểm E và F. Tìm trên trục điểm M để ME + MF nhỏ nhất

Câu trả lời (1)

 • b, +) x=-4 => \(y=-4+\dfrac{3}{2}\left|-4\right|=2\)

  +)\(x=\dfrac{4}{5}\Rightarrow y=\dfrac{4}{5}+\dfrac{3}{2}\cdot\left|\dfrac{4}{5}\right|=2\)

  mình giải câu ME+MF nha

  +)\(M\notin EF\Rightarrow ME+MF>EF\)

  +)\(M\in EF\Rightarrow ME+MF=EF\)

  Vay \(M\in EF\)để ME+MF nhỏ nhất

  bởi Nguyễn Tâm 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan