YOMEDIA

Tìm số hữu tỉ x biết 6x^2-x-12=0

bởi hoàng duy 02/01/2019

Tìm số hữu tỉ x biết

\(6x^2-x-12=0\)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(6x^2-x-12=0\) (1)

  \(\Leftrightarrow6x^2+8x-9x-12=0\)

  \(\Leftrightarrow2x\left(3x+4\right)-3\left(3x+4\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow\left(3x+4\right)\left(2x-3\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}3x+4=0\\2x-3=0\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}3x=-4\\2x=3\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=-\dfrac{4}{3}\\x=\dfrac{3}{2}\end{matrix}\right.\)

  Vậy tập nghiệm phương trình (1) là \(S=\left\{-\dfrac{4}{3};\dfrac{3}{2}\right\}\)

  bởi nguyên thị phương 02/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

 

YOMEDIA