AMBIENT

Tìm nghiệm của đa thức A(x)=3x^2-15x

bởi Phong Vu 18/01/2019

Tìm nghiệm của đa thức. A(x)=3x^2-15x ;. B(x)=-2x^2-1. C(x)=2x^3+18x.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • A(x) = 3x2 - 15x = 3x(x - 5)

  Đặt A(x) = 0, ta có:

  A(x) = 3x(x - 5) = 0

  \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}3x=0\\x-5=0\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=5\end{matrix}\right.\)

  Vậy nghiệm của A(x) là x = 0 hoặc x = 5

  _________________________________________________________

  Đặt B(x) = 0, ta có:

  B(x) = -2x2 - 1 = 0

  => -2x2 = 1

  \(\Rightarrow x^2=-\dfrac{1}{2}\) (1)

  \(x^2\ge0\) (2)

  Từ (1)(2) \(\Rightarrow x^2\ne-\dfrac{1}{2}\Rightarrow x\in\varnothing\)

  Vậy B(x) vô nghiệm

  _________________________________________________________

  C(x) = 2x3 + 18x = 2x(x2 + 9)

  Đặt C(x) = 0, ta có:

  C(x) = 2x(x2 + 9) = 0

  => Ta có các trường hợp:

  +/ 2x = 0 => x = 0

  +/ x2 + 9 = 0 => x2 = -9

  \(x^2\ge0\) nên không tồn tại trường hợp x2 + 9 = 0

  Vậy nghiệm của C(x) là 0

  bởi Mai Văn Minh 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>