Tìm nghiệm của đa thức 2x+10

bởi ✪ Kudo❄Shinichi ✪ »Sƙƴ« 13/12/2018

Tìm nghiệm của các đa thức sau:

a. 2x + 10

b. 3x - 1/2

c. x2 – x

Câu trả lời (3)

 • a. Ta có: 2x + 10 = 0 ⇔ 2x = -10 ⇔ x = -10 : 2 ⇔ x = -5

  Vậy x = -5 là nghiệm của đa thức 2x + 10

  b. Ta có: 3x - 1/2 = 0 ⇔ 3x = 1/2 ⇔ x = 1/2 : 3 = 1/6

  Vậy x = 1/6 là nghiệm của đa thức 3x - 1/2

  c. Ta có: x2 – x = 0 ⇔ x(x – 1) = 0 ⇔ x = 0 hoặc x – 1 = 0

  ⇔ x = 0 hoặc x = 1

  Vậy x = 0 và x = 1 là các nghiệm của đa thức x2 – x

  bởi Midoriya Izuku 13/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Đáp án:

  a) -5

  b) 1/6

  c)0 hoặc 1 

  bởi Lê Thanh Ngọc 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan