AMBIENT

Tìm n là số nguyên để A=(n-8)/(n-3) đạt giá trị lớn nhất

bởi Nguyễn Minh Hải 26/04/2019

Tìm n là số nguyên để A = \(\dfrac{n-8}{n-3}\) đạt giá trị lớn nhất.

Help me!!! Mk cần gấp!!!

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Ta có: \(\dfrac{n-8}{n-3}=\dfrac{n-3-5}{n-3}=1-\dfrac{5}{n-3}\)

  \(\Rightarrow n-3\inƯ\left(5\right)=\left\{\pm1;\pm5\right\}\)

  TH1:\(n-3=1\Rightarrow n=4\Rightarrow A=-4\)

  TH2: \(n-3=-1\Rightarrow n=2\Rightarrow A=6\)

  TH3:\(n-3=5\Rightarrow n=8\Rightarrow A=0\)

  TH4:\(n-3=-5\Rightarrow n=-2\Rightarrow A=2\)

  Vậy A đạt giá trị lớn nhất khi n =2

  bởi Cùi Văn Mía 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>