ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm hai số nguyên biết tổng của chúng bằng tích của chúng

Tìm hai số nguyên biết tổng của chúng bằng tích của chúng.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi 2 số nguyên cần tìm là \(x,y\)

  Theo đề bài ta có:

  \(xy=x+y\)

  \(\Leftrightarrow xy-x-y=0\)

  \(\Leftrightarrow xy-x-y+1=1\)

  \(\Leftrightarrow x\left(y-1\right)-\left(y-1\right)=1\)

  \(\Leftrightarrow\left(y-1\right)\left(x-1\right)=1\)

  \(1=1.1=\left(-1\right).\left(-1\right)\)

  Nên ta xét 2 trường hợp:

  Trường hợp 1: Nếu \(\left(y-1\right)\left(x-1\right)=1.1\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x-1=1\\y-1=1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=2\\y=2\end{matrix}\right.\)

  Trường hợp 2: Nếu \(\left(y-1\right)\left(x-1\right)=\left(-1\right).\left(-1\right)\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x-1=-1\\y-1=-1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0\\y=0\end{matrix}\right.\)

  Vậy hai số nguyên đó là \(0\)\(0\) hoặc \(2\)\(2\)

    bởi phan thị minh thư 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1