YOMEDIA

Tìm hai số nguyên biết tổng của chúng bằng tích của chúng

bởi cuc trang 18/01/2019

Tìm hai số nguyên biết tổng của chúng bằng tích của chúng.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Gọi 2 số nguyên cần tìm là \(x,y\)

  Theo đề bài ta có:

  \(xy=x+y\)

  \(\Leftrightarrow xy-x-y=0\)

  \(\Leftrightarrow xy-x-y+1=1\)

  \(\Leftrightarrow x\left(y-1\right)-\left(y-1\right)=1\)

  \(\Leftrightarrow\left(y-1\right)\left(x-1\right)=1\)

  \(1=1.1=\left(-1\right).\left(-1\right)\)

  Nên ta xét 2 trường hợp:

  Trường hợp 1: Nếu \(\left(y-1\right)\left(x-1\right)=1.1\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x-1=1\\y-1=1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=2\\y=2\end{matrix}\right.\)

  Trường hợp 2: Nếu \(\left(y-1\right)\left(x-1\right)=\left(-1\right).\left(-1\right)\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x-1=-1\\y-1=-1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0\\y=0\end{matrix}\right.\)

  Vậy hai số nguyên đó là \(0\)\(0\) hoặc \(2\)\(2\)

  bởi phan thị minh thư 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA