AMBIENT

Tìm GTNN của biểu thức B= 1-(2x-1)^2

bởi Nhat nheo 21/01/2019

Tìm GTNN của:

A=\(\dfrac{2009}{2009+\left(x+1\right)^2}\)

B= 1-(2x-1)2

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Ta có:\(\left(x+1\right)^2\ge0\)

  \(\Rightarrow\dfrac{2009}{2009+\left(x+1\right)^2}\ge\dfrac{2009}{2009+0}\)

  \(\Rightarrow A\ge1\)

  \(\Rightarrow GTNN\) của A là 1\(\Leftrightarrow x=-1\)

  Ta có:\(\left(2x-1\right)^2\ge0\)

  \(\Rightarrow1-\left(2x-1\right)^2\le1-0\)

  \(\Rightarrow B\le1\)

  \(\Rightarrow\)GTLN của B là 1\(\Leftrightarrow x=\dfrac{1}{2}\)

  P/s:đề câu b dấu - thành + chứ đề như kia thì không làm được hoặc là tìm GTLN

  bởi Nguyễn Ngọc Phúc 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>