YOMEDIA

Tìm GTNN của biểu thức A = |x - 1| + |x - 2| + |4 - 2x|

bởi Nguyễn Anh Hưng 02/01/2019

1, Tìm GTNN:

a) A = |x - 1| + |x - 2| + |4 - 2x|

b) B = |x - 1| + |x - 2| + |x - y + 1| + |x - 5|

2, Tìm GTLN:

a) A = \(\dfrac{5}{2x^2+4x+3}\)

b) B = \(\dfrac{8}{2x^2.y^2+2xy+1}\)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(A=\left|x-1\right|+\left|x-2\right|+\left|4-2x\right|\)

  \(\)Áp dụng BĐT: \(\left|A\right|+\left|B\right|\ge\left|A+B\right|\)

  \(\Rightarrow A\ge\left|x-1+x-2+4-2x\right|\)

  \(\Rightarrow A\ge\left|2x-2x-1-2+4\right|\)

  \(\Rightarrow A\ge1\)

  Dấu "=" xảy ra khi:

  \(\left[{}\begin{matrix}\left\{{}\begin{matrix}x-1< 0\Rightarrow x< 1\\x-2< 0\Rightarrow x< 2\\4-2x< 0\Rightarrow4< 2x\Rightarrow2< x\end{matrix}\right.\\\left\{{}\begin{matrix}x-1\ge0\Rightarrow x\ge1\\x-2\ge0\Rightarrow x\ge2\\4-2x\ge0\Rightarrow4\ge2x\Rightarrow2\ge x\end{matrix}\right.\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow x=2\)


  bởi Hứa Thị Thu Thảo 02/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

 

YOMEDIA