AMBIENT

Tìm GTLN của A=|x-1004|-|x+1003|

bởi thu trang 18/01/2019

Tìm GTLN của A = \(\left|x-1004\right|-\left|x+1003\right|\)

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Ta có:

  \(\left|x-1004\right|-\left|x+1003\right|\le\left|x-1004-x+1003\right|\)

  hay \(A\le\left|-1\right|\)

  \(\Rightarrow A\le1\)

  Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}\left\{{}\begin{matrix}x-1004\ge0\\x+1003\ge0\end{matrix}\right.\\\left\{{}\begin{matrix}x-1004\le0\\x+1003\le0\end{matrix}\right.\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}\left\{{}\begin{matrix}x\ge1004\\x\le1003\end{matrix}\right.\\\left\{{}\begin{matrix}x\le1004\\x\ge1003\end{matrix}\right.\end{matrix}\right.\)

  TH1: \(\left\{{}\begin{matrix}x\ge1004\\x\le1003\end{matrix}\right.\)

  => vô lí.

  TH2: \(\left\{{}\begin{matrix}x\le1044\\x\ge1003\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow2013\le x\le2014\) (thỏa mãn)
  Vậy với \(2013\le x\le2014\) thì A đạt GTLN và khi dó A=1.

  bởi Nguyen Anh 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>