Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P=(14-x)/(4-x)

bởi khanh nguyen 08/05/2019

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P=\(\frac{14-x}{4-x}\);(\(x\in Z\)).Khi đó x nhận giá trị nguyên nào.

Câu trả lời (1)

 • Ta có : \(\frac{14-x}{4-x}\) = \(\frac{10+4-x}{4-x}\)

  = \(\frac{10+\left(4-x\right)}{4-x}\)

  = \(\frac{4-x}{4-x}\) + \(\frac{10}{4-x}\)

  = 1+ \(\frac{10}{4-x}\)

  Vì x \(\in\) Z

  => 4 - x \(\in\) Z

  Để P đạt giá trị nhỏ nhất thì \(\frac{10}{4-x}\) phải đạt giá trị nhỏ nhất

  => 4 - x đạt giá trị lớn nhất ( 4 - x \(\ne\) 0 )

  và 4 - x < 0 ; 4 - x \(\in\) Z

  Do đó : 4-x = -1

  => x = 4 + 1

  => x = 5

  Khi đó : P = \(\frac{14-5}{4-5}\)

  = \(\frac{-11}{-1}\)

  = 11

  Vậy P đạt giá trị nhỏ nhất bằng 11 khi x = 5

  bởi Trần Noah 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan