YOMEDIA

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P=(14-x)/(4-x)

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P=\(\frac{14-x}{4-x}\);(\(x\in Z\)).Khi đó x nhận giá trị nguyên nào.

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • Ta có : \(\frac{14-x}{4-x}\) = \(\frac{10+4-x}{4-x}\)

  = \(\frac{10+\left(4-x\right)}{4-x}\)

  = \(\frac{4-x}{4-x}\) + \(\frac{10}{4-x}\)

  = 1+ \(\frac{10}{4-x}\)

  Vì x \(\in\) Z

  => 4 - x \(\in\) Z

  Để P đạt giá trị nhỏ nhất thì \(\frac{10}{4-x}\) phải đạt giá trị nhỏ nhất

  => 4 - x đạt giá trị lớn nhất ( 4 - x \(\ne\) 0 )

  và 4 - x < 0 ; 4 - x \(\in\) Z

  Do đó : 4-x = -1

  => x = 4 + 1

  => x = 5

  Khi đó : P = \(\frac{14-5}{4-5}\)

  = \(\frac{-11}{-1}\)

  = 11

  Vậy P đạt giá trị nhỏ nhất bằng 11 khi x = 5

    bởi Trần Noah 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA