YOMEDIA
ZUNIA12

Tìm giá trị nguyên của x để A=|x-1|+|x-2|+|x-3|+|x-4| đạt giá trị nhỏ nhất

Cho \(A=\left|x-1\right|+\left|x-2\right|+\left|x-3\right|+\left|x-4\right|\)

Tìm giá trị nguyên của x để A đạt giá trị nhỏ nhất ?Tìm giá trị nhỏ nhất đó?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • \(\left\{{}\begin{matrix}\left|x-1\right|\ge x-1\\\left|x-2\right|\ge x-2\\\left|x-3\right|\le x-3\\\left|x-4\right|\le x-4\end{matrix}\right.\forall x\)

  \(\Rightarrow A=\left|x-1\right|+\left|x-2\right|+\left|x-3\right|+\left|x-4\right|\ge\left(x-1\right)+\left(x-2\right)+\left(3-x\right)+\left(4-x\right)\)\(\Rightarrow A\ge4\)

  Dấu "=" xảy ra khi\(\left\{{}\begin{matrix}x-1\ge0\\x-2\ge0\\x-3\le0\\x-4\le0\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x\ge1\\x\ge2\\x\le3\\x\le4\end{matrix}\right.\Rightarrow2\le x\le4\)

  Mà x\(\in Z\)\(\Rightarrow x=2;x=3\)

  Vậy với x\(\in\left\{2;3\right\}\)thì A đạt giá trị nhỏ nhất là 4

    bởi Phùng Thị Minh Trâm 19/12/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF