AMBIENT

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức C=(a^2016+2015)/(a^2016+1)

bởi hồng trang 26/04/2019

Giá trị lớn nhất của biểu thức \(C=\dfrac{a^{2016}+2015}{a^{2016}+1}\) bằng ??

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Ta có:

  \(\dfrac{a^{2016}+2015}{a^{2016}+1}=\dfrac{a^{2016}+1+2014}{a^{2016}+1}=1+\dfrac{2014}{a^{2016}+1}\)

  Để C đạt GTLN thì \(\dfrac{2014}{a^{2016}+1}\)đạt GTLN hay \(a^{2016}+1\)đạt GTNN mà \(a^{2016}+1\ge1\)nên \(a^{2016}=0\)hay \(a=0\)

  Vậy C đạt GTLN là 2015 khi a=0

  bởi Trần Hồ Mỹ Thuận 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>