AMBIENT

Tìm giá trị lớn nhất của A=(2016-x)/(6-x)

bởi Co Nan 08/05/2019

1/ Tìm x, biết: x + 2x + 3x +... = 2016x = 2017.2018

2/ Với x nguyên, tìm giá trị lớn nhất A = 2016 - x/ 6-x

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Bài 2:

  \(A=\dfrac{2016-x}{6-x}=\dfrac{2010+6-x}{6-x}=\dfrac{2010}{6-x}+\dfrac{6-x}{6-x}=1+\dfrac{2010}{6-x}\)

  \(A\) đạt \(Max\) khi và chỉ khi \(6-x\) lớn nhất

  *)Nếu \(x>6\Rightarrow6-x< 0\Rightarrow\dfrac{2010}{6-x}< 0\)

  *)Nếu \(x< 6\Rightarrow6-x>0\Rightarrow\dfrac{2010}{6-x}>0\)

  Nên \(\dfrac{2010}{6-x}\) lớn nhất khi \(6-x\) là số nguyên dương nhỏ nhất

  \(\Rightarrow6-x=1\Rightarrow x=5\). Khi đó

  \(A=1+\dfrac{2010}{6-5}=1+\dfrac{2010}{1}=1+2010=2011\)

  Vậy \(A_{Max}=2011\) khi \(x=5\)

  bởi Lê Đình Hiếu 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>