ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm giá trị lớn nhất của -|2x-4|+2016

a, Tìm GTLN của \(-\left|2x-4\right|+2016\)

b, Tìm GTLN của \(1981+\left|x-4\right|\)

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • a/ Ta có: \(\left|2x-4\right|\ge0\forall x\)

  \(\Rightarrow-\left|2x-4\right|\le0\forall x\)

  Dấu ''='' xảy ra \(\Leftrightarrow x=2\)

  Vậy \(MAX_{-\left|2x-4\right|+2016}=2016\Leftrightarrow x=2\)

  b/ Sửa đề: Tìm GTNN của....

  Ta có: \(\left|x-4\right|\ge0\forall x\)

  \(\Rightarrow1981+\left|x-4\right|\ge1981\forall x\)

  Dấu ''='' xảy ra \(\Leftrightarrow x=4\)

  Vậy \(Min_{1981+\left|x-4\right|}=1981\Leftrightarrow x=4\)

    bởi Nguyễn Soa 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng


cached getFaqListNewByGradeSubject PC 10.20.1.97 : H247NET3_FAQ_LIST_NEWtoanhoc_lop7

 

YOMEDIA
1=>1