AMBIENT

Tìm giá trị của biến số khi (x+1)(2x-1)(x^2+1/2)=0

bởi khanh nguyen 18/01/2019

tìm giá trị của biến số để giá trị của mỡi biểu thức sau =0

a) (x+1)(2x-1)(x2+1/2)

b) (2y+m)(3y-m) với m là hằng số

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • tìm giá trị của biến số để giá trị của mỡi biểu thức sau =0

  a) (x+1)(2x-1)(x2+\(\dfrac{1}{2}\)) = 0

  \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x+1=0\\2x-1=0\\x^2+\dfrac{1}{2}=0\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=-1\\x=\dfrac{1}{2}\\x=\sqrt{\dfrac{1}{2}}\end{matrix}\right.\)

  b) (2y+m)(3y-m) với m là hằng số

  (2y+m)(3y-m) = 0

  \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}2y+m=0\\3y-m=0\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}2y=-m\\3y=m\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}y=\dfrac{-m}{2}\\y=\dfrac{m}{2}\end{matrix}\right.\)

  bởi Nguyễn Lê Phương Thảo 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>