ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm đa thức N biết M+(5x^2 -2y^3)=20x^2+4y^3 và M +N= 8x^2 - 3y^2

1 . Tìm đa thức N biết

M+(5x^2 -2y^3)=20x^2+4y^3

Và: M +N= 8x^2 - 3y^2

2. Cho M =-6x^2 + 5xy - 13 y^2

N= x^2- 5xy +2y^2

Help meeee!!!

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1 . Tìm đa thức N biết

  M+(5x2 -2y3 )=20x2+4y3

  Và: M +N= 8x2 - 3y2

  +) M+(5x2 -2y3 ) =20x2+4y3

  M = ( 20x2+4y3 ) - (5x2 -2y3 )

  M = 20x2+4y3 - 5x2 + 2y3

  M = ( 20x2 - 5x2 ) + ( 4y3 + 2y3 )

  M = 15x2 + 6y3

  +) M +N= 8x2 - 3y2

  hay 15x2 + 6y3 + N = 8x2 - 3y2

  N = ( 8x2 - 3y2 ) - ( 15x2 + 6y3 )

  N = 5x2 - 15x2 - 6y3

  N = ( 5x2 - 15x2 ) - 6y3

  N = -10x2 - 6y3

  2 : Đề bài ..................???????????

    bởi phan thị minh thư 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1