AMBIENT

Tìm đa thức bậc 2 thỏa f(x)-f(x-1)=x

bởi My Hien 08/05/2019

Tìm đa thức bậc 2 thỏa mãn:f(x) - f(x-1) = x

Từ đó tính tổng:1+2+3+................+n

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • f(x) là đa thức bậc hai nên đặt f(x) = ax2 + bx + c

  => f(x - 1) = a(x - 1)2 + b(x - 1) + c

  => f(x) - f(x - 1) = a.[x2 - (x - 1)2] + b[x - (x - 1)] = a.(2x - 1) + b = 2ax + (b - a)

  Để f(x) - f(x - 1) = x thì 2ax + (b - a) = x <=> 2a = 1 và b - a = 0 => a = b = 1/2. Chọn c tùy ý

  Chọn c = 0 , Vậy đa thức \(f(x)=\frac{x^2+x}{2}=\frac{x\left(x+1\right)}{2}\)

  Áp dụng tính S: Đặt f(n) = \((\frac{n\left(n+1\right)}{2})\) ta có:

  1 = f(1) - f(0); 2= f(2) - f(1); ...; n = f(n) - f(n - 1)

  => S = 1 + 2 + ...+ n = f(1) - f(0) + f(2) - f(1) + ...+ f(n) - f(n - 1) = [f(1) + f(2) + ....+ f(n)] - [f(0) + f(1) + ...+ f(n-1)]

  S = f(n) - f(0) = \((\frac{n\left(n+1\right)}{2})\)

  Vậy.............

  bởi Lê Thị Ngọc Trúc 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>