AMBIENT

Tìm cặp số nguyên x, y biết x + y +xy = 2

bởi Nguyễn Lệ Diễm 18/01/2019

Tìm cặp số nguyên x; y biết :

x + y +xy = 2

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(x+y+xy=2\)

  \(\Rightarrow\left(xy+x\right)+y=2\)

  \(\Rightarrow x\times\left(y+1\right)+y=2\)

  \(\Rightarrow x\times\left(y+1\right)+\left(y+1\right)=2+1\)

  \(\Rightarrow\left(x+1\right)\times\left(y+1\right)=3\)

  \(\Rightarrow\left(x+1\right)\times\left(y+1\right)=\left(-3\right)\times\left(-1\right)=\left(-1\right)\times\left(-3\right)=1\times3=3\times1\)

  Ta có bảng sau:

  \(x+1\) \(-3\) \(-1\) \(1\) \(3\)
  \(y+1\) \(-1\) \(-3\) \(3\) \(1\)
  \(x\) \(-4\) \(-2\) \(0\) \(2\)
  \(y\) \(-2\) \(-4\) \(2\) \(0\)

  \(x,y\in Z\)

  \(\Rightarrow\) Số cặp \(\left(x;y\right)\) thỏa mãn là: \(\left(-4;-2\right),\left(-2;-4\right),\left(0;2\right)\)\(\left(2;0\right)\).

  Vậy có 4 cặp \(\left(x;y\right)\) thỏa mãn đề bài là: \(\left(-4;-2\right),\left(-2;-4\right),\left(0;2\right)\)\(\left(2;0\right)\).

  bởi Nguyễn Dung 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>