AMBIENT

Tìm các số nguyên x, y biết x-2xy+y-3=10

bởi Kim Ngan 18/01/2019

Tìm các số nguyên x,y biết: x-2xy+y-3=10

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • theo bài ra ta có:

  \(x-2xy+y-3=10\\ \Rightarrow\left(x-2xy\right)+\left(y-1\right)-2=10\\ \Rightarrow x\left(1-2y\right)+\left(y-1\right)=12\\ \Rightarrow2x\left(1-2y\right)+2\left(y-1\right)=12.2\\ \Rightarrow2x\left(1-2y\right)+2y-2=24\\ \Rightarrow2x\left(1-2y\right)+2y-1-1=24\\ \Rightarrow2x\left(1-2y\right)+\left(2y-1\right)=25\\ \Rightarrow2x\left(1-2y\right)-\left(1-2y\right)=25\\ \Rightarrow\left(2x-1\right)\left(1-2y\right)=25\)

  => 2x -1 và 1 - 2y E Ư(25)={1;-1;5;-5;25;-25}

  Ta có bảng sau:

  2x - 1 1 -1 5 -5 25 -25
  2x 2 0 6 -4 26 -24
  x 1 0 3 -2 13 -12
  1-2y 25 -25 5 -5 1 -1
  2y -24 26 -4 6 0 2
  y -12 13 -2 3 0 1

  vậy các cặp số nguyên (x;y) lần lượt là (1;-12); (0;13); (3;-2); (-2;3); (13;0); (-12;1)

  bởi phạm nguyệt 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>