AMBIENT

Tìm các số a, b, c biết ab=1/2, bc=2/3 và ac=3/4

bởi Nguyễn Thủy Tiên 08/05/2019

Tìm các số a,b,c biết: ab=\(\frac{1}{2}\), bc=\(\frac{2}{3}\), ac=\(\frac{3}{4}\)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • ab=\(\frac{1}{2}\);bc=\(\frac{2}{3}\);ac=\(\frac{3}{4}\)

  Nhân từng vế các đẳng thức trên ta được:

  ab.bc.ac=\(\frac{1}{2}.\frac{2}{3}.\frac{3}{4}\)\(\Rightarrow\)(abc)2=\(\frac{1}{4}\)\(\Rightarrow\)abc=\(\frac{1}{2}\) hoặc abc=\(\frac{-1}{2}\)

  +)abc=\(\frac{1}{2}\)

  có ab=\(\frac{1}{2}\)\(\Rightarrow\)c=abc:ab=\(\frac{1}{2}:\frac{1}{2}=1\)

  có bc=\(\frac{2}{3}\Rightarrow a=abc:bc=\frac{1}{2}:\frac{2}{3}=\frac{3}{4}\)

  có ac=\(\frac{3}{4}\Rightarrow b=abc:ac=\frac{1}{2}:\frac{3}{4}=\frac{2}{3}\)

  +)abc=-\(\frac{1}{2}\)xét tương tự abc=\(\frac{1}{2}:a=-\frac{3}{4};b=\frac{-2}{3};c=-1\)

  vậy (a;b;c)={(\(\frac{3}{4};\frac{2}{3};1\));(\(\frac{-3}{4};\frac{-2}{3};-1\))}

  bởi le anh quang 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>