AMBIENT

Tìm 3 chữ số đầu của biểu thức C = 1^1 + 2^2 + 3^3 + ... + 999^999 + 1000^1000

bởi Lê Bảo An 18/01/2019

Cho C = 11 + 22 + 33 + ...... + 999999 + 10001000

Tìm 3 chữ số đầu của biểu thức C .

Violympic 7 đó !

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Đặt

  \(\left\{\begin{matrix}A=1000^{1000}\\B=1000^1+1000^2+....+1000^{1000}\end{matrix}\right.\)

  1000 số hạng

  => A < C < B (1)

  Mặt khác :

  \(A=\left(10^3\right)^{1000}=10^{3000}=100....000\) ( 3000 số 0 ; 3001 chữ số ) (2)

  \(B=1001001001...1000\) ( 3001 chữ số ) (3)

  Từ (1) ; (2) và (3) => 3 chữ số đầu tiên của C là 100

  bởi Huỳnh Phúc Điển 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>