YOMEDIA

Tìm 2 số x và y biết x và y tỉ lệ nghịch với 3 và 2 và tổng bình phương của 2 số là 325

tìm hai số x và y biết x và y tỉ lệ nghịch với 3 và 2 va tổng bình phương của hai số là 325

  bởi Phạm Khánh Ngọc 08/05/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Giải:

  Ta có: \(3x=2y\) ( do x, y tỉ lệ nghịch với nhau ) và \(x^2+y^2=325\)

  \(\Rightarrow\frac{x}{2}=\frac{y}{3}\)

  Đặt \(\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=k\)

  \(\Rightarrow x=2k,y=3k\)

  \(x^2+y^2=325\)

  \(\Rightarrow\left(2k\right)^2+\left(3k\right)^2=325\)

  \(\Rightarrow2^2.k^2+3^2.k^2=325\)

  \(\Rightarrow k^2\left(2^2+3^2\right)=325\)

  \(\Rightarrow k^2.13=325\)

  \(\Rightarrow k^2=25\)

  \(\Rightarrow k=5\) hoặc \(k=-5\)

  +) \(k=5\Rightarrow x=10;y=15\)

  +) \(k=-5\Rightarrow x=-10;y=-15\)

  Vậy cặp số \(\left(x;y\right)\)\(\left(10;15\right);\left(-10;-15\right)\)

    bởi Bùi Duy Trường 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA