Tìm 2 số có tỉ số là 3:4, nếu thêm 1,5 vào số thứ nhất thì bằng 6:7

bởi Nguyễn Hiền 29/03/2019

ti so cua hai so la 3:4. neu them 1,5 vao so thu nhat thi bang 6:7. tim 2 so do.

Câu trả lời (1)

 • Gọi số thứ nhất là a,số thứ 2 là b

  Theo đề bài ta có:

  \(\left\{{}\begin{matrix}a=\dfrac{3}{4}b\\\left(a+1,5\right)=\dfrac{6}{7}b\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}4a=3b\\7\left(a+1,5\right)=6b\Rightarrow7a+10,5=6b\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow7a+10,5-4a=6b-3b\)

  \(\Rightarrow3a+10,5=3b\)

  \(\Rightarrow3a+10,5=4a\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=10,5\\b=10,5:3.4=14\end{matrix}\right.\)

  bởi Nguyễn Văn Khoa 29/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan