RANDOM

Thực hiện phép tính (-4/5)^3.(-5/4)^3

bởi Mai Vàng 08/05/2019

Câu 1 : Thực hiện phép tính

a)( \(\frac{-4}{5}\) ) ^3 ( \(\frac{-5}{4}\) ) ^3

b) \(\frac{3}{5}\) + \(\frac{3}{4}\) \(\left(\frac{-4}{5}\right)\)

c) \(\frac{5}{9}\) + ( \(\frac{4}{3}\) - \(\frac{3}{2}\) ) \(-\sqrt{16}\) . \(\frac{1}{9}\)

Chú ý : Dấu (^) này,là dấu mũ nha mb vui

Giúp mừn vs

Thanks mb nhìu yeu

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • \(\left[\left(-\frac{4}{5}\right).\left(\frac{-5}{4}\right)\right]^3=1^3=1\)

    \(\frac{3}{5}+\frac{3.\left(-4\right)}{4\cdot5}=\frac{3}{5}+\frac{-3}{5}=0\)

    \(\frac{5}{9}-\frac{1}{6}-\frac{4}{9}=\frac{5}{9}-\frac{4}{9}-\frac{1}{6}=\frac{1}{9}-\frac{1}{6}=-\frac{1}{18}\)

    bởi Quỳnh Nga 08/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA