ON
YOMEDIA
VIDEO

Thu gọn đa thức f(x)=x^2+2x^4-2x^3+x^2+5x^4+4x^3-x+5

bài 3: cho 2 đa thức f(x)=x^2+2x^4-2x^3+x^2+5x^4+4x^3-x+5

g(x)=-2x^2+8x^4+x-x^4-3x^3+3x^2+5+4x^3

a)thu gọn và sắp xếp mỗi đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến

b) tính h(x)=f(x)-g(x)

c) tìm x sao cho f(x)-g(x)+h(x)=0

bài 4: cho 2 đa thức f(x)=5x^4+x^3-x+11+x^4-5x^3

g(x)=2x^3+3x^4+9-4x^2-4x^3+2x^4-x

a) thu gọn và sắp xếp mỗi đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến

b)tính h(x)=f(x)-g(x)

c) x=-2 có phải là nghiệm của đa thức h(x) không? Vì sao

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • bài 3:

  a) f(x)= x2+2x4-2x3+x2+5x4+4x3-x+5

  = (2x4+5x4)+(4x3-2x3)+(x2+x2)-x+5

  = 7x4+2x3+2x2-x+5

  g(x)= -2x2+8x4+x-x4-3x3+3x2+5+4x3

  =(8x4-x4)+(4x3-3x3)+(3x2-2x2)+x+5

  = 7x4+x3+x2+x+5

  b) h(x)=f(x)-g(x)

  =(7x4+2x3+2x2-x+5)-(7x4+x3+x2+x+5)

  =7x4+2x3+2x2-x+5-7x4-x3-x2-x-5

  =(7x4-7x4)+(2x3-x3)+(2x2-x2)-(x+x)+(5-5)

  =x3+x2-2x

  Bài 4:

  a) f(x)=5x4+x3-x+11+x4-5x3

  =(5x4+x4)+(x3-5x3)-x+11

  =6x4-4x3-x+11

  g(x)=2x3+3x4+9-4x3+2x4-x

  =(3x4+2x4)+(2x3-4x3)-x+9

  =5x4-2x3-x+9

  b) h(x)=f(x)-g(x)

  =(6x4-4x3-x+11)-(5x4-2x3-x+9)

  =6x4-4x3-x+11-5x4-2x3-x+9

  =(6x4-5x4)-(4x3+2x3)-(x+x)+(11+9)

  = x4-6x3-2x+20

  c) Với x = -2

  Ta có: h(-2)=(-2)4-6.(-2)3-2.(-2)+20=88\(\ne\)0

  Vậy x = -2 không phải là nghiệm của đa thức h(x)

  đúng thì tặng 1 tick cho mk nk các pn!!!

    bởi Lưu Ngọc Lan 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1