AMBIENT

Thu gọn đa thức A(x)=3x^5-6x^2 -12x^3+9+11x

bởi Phan Thị Trinh 18/01/2019

cho 2 đa thức sau

A(x)=3x5-6x2 _12x3+9+11x

B(x)=7x2__9x+12x3_3x5_7

a)sắp xếp đa thức A(x),B(x) theo từng lũy thừa giảm dần của biến

b) tính C(x)=A(x)+B(x)

D(x)=A(x)-B(x)

c)chứng minh rằng đa thức C(x) không có nghiệm

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a)A(x)=3x5-12x3-6x2+11x+9

  B(x)=-3x5+12x3+7x2-9x-7

  b)A(x)+B(x)=

  3x5-12x3-6x2+11x+9

  +

  -3x5+12x3+7x2-9x-7

  = x2+2x+2

  Vậy C(x)=x2+2x+2

  A(x)-B(x)=

  3x5-12x3-6x2+11x+9

  -

  -3x5+12x3+7x2-9x-7

  = 6x5-24x3-13x2+20x+16

  Vậy D(x)=6x5-24x3-13x2+20x+16

  c)C(x)=x2+2x+2=x2+2x+1+1=(x+1)2+1

  Do (x+1)2\(\ge0\forall x\in R\)

  =>C(x)=(x+1)2+1\(\ge1\forall x\in R\)

  =>C(x)\(\ge0\forall x\in R\)
  =>C(x) vô nghiệm (đpcm)

  bởi Khánh Vũ 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>