Tam giác KBC là tam giác gì biết am giác ABC cân tại A, K là giao điểm của BE và CD?

bởi Nguyễn Thủy 02/04/2019

Bài1:cho góc nhọn xoy, c là điểm thuộc tia phân giác của góc xoy .kẻ CA vuông góc với OX,CB vuông góc với OY

a/ Chứng minh rằng CA=CB

b/Gọi d là giao điểm của BC và Ox,E là giao điểm của AC và Oy.So sánh độ dài của CD,CE

c/Cho biết OC=13cm,OA=12cm.Tính độ dài AC

Bài 2:Cho tam giác ABC cân tại A,trên cạnh AB lấy điểm B,trên cạnh AC lấy điểm E

a/Chứng minh rằng BE=CD

b/Chứng minh góc ABE=góc ACD

c/Gọi k là giao điểm của BE và CD,tam giác KBC là tam giác gì? Vì sao?

Câu trả lời (1)

 • A B C D E K

  a+b )Xét \(\Delta ADC,\Delta AEB\) có :

  \(AB=AC\) (ΔABC cân tại A)

  \(\widehat{A}:chung\)

  \(AD=AE\left(gt\right)\)

  => \(\Delta ADC=\Delta AEB\left(c.g.c\right)\)

  => BE = CD (2 cạnh tương ứng)

  c) Ta có : \(\left\{{}\begin{matrix}AB=AC\left(\text{(ΔABC cân tại A)}\right)\\AE=AD\left(gt\right)\end{matrix}\right.\)

  Lại có : \(\left\{{}\begin{matrix}AB=AD+BD\\AC=AE+EC\end{matrix}\right.\)

  Nên : \(AB-AD=AC-AE\)

  \(\Leftrightarrow BD=CE\)

  Xét \(\Delta DBC,\Delta ECB\) có :

  \(BD=EC\left(cmt\right)\)

  \(BC:Chung\)

  \(BE=CD\left(cmt\right)\)

  => \(\Delta DBC=\Delta ECB\left(c.c.c\right)\)

  => \(\widehat{DCB}=\widehat{EBC}\)(2 góc tương ứng)

  Hay : \(\widehat{KBC}=\widehat{KCB}\)

  => \(\Delta KBC\) cân tại K.

  bởi võ thị tuyết nhung 02/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan