Tam giác ABC và DEF có bằng nhau không biết AB=DE, góc A=góc D, BC=EF ?

bởi Nguyễn Hồng Tiến 25/04/2019

Cho tam giác ABC và tam giác DEF có AB=DE; Â=D^; BC=EF. Hỏi tam giác ABC và tam giác DEF có bằng nhau không? vì sao?

Câu trả lời (1)

  • Hai tam giác này không bằng nhau, vì \(\widehat{A}\) không phải góc xen giữa hai cạnh AB và BC và \(\widehat{D}\) không phải góc xen giữa hai cạnh DE và EF.

    bởi Chảnh Nhung 25/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan