YOMEDIA
ZUNIA12

So sánh và chứng minh các biểu thức sau

giúp em nhanh với mấy anh chị ơi

a) So sánh: \(\sqrt {17} + \sqrt {26} + 1 \) và \(\sqrt {99}\)

b) Chứng minh: \(\frac{1}{{\sqrt 1 }} + \frac{1}{{\sqrt 2 }} + \frac{1}{{\sqrt 3 }} + .... + \frac{1}{{\sqrt {99} }} + \frac{1}{{\sqrt {100} }}\, > 10\)

c) Cho \(S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + ... + \frac{1}{{2013}} - \frac{1}{{2014}} + \frac{1}{{2015}} \) và \(P = \frac{1}{{1008}} + \frac{1}{{1009}} + \frac{1}{{1010}} + ... + \frac{1}{{2014}} + \frac{1}{{2015}}\). Tính \({\left( {S - P} \right)^{2016}}.\)

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • a. 

  So sánh: \(\sqrt {17} + \sqrt {26} + 1\) và \(\sqrt {99}\)     

  Ta có: \(\sqrt {17} > \sqrt {16} ;\sqrt {26} > \sqrt {25} => \sqrt {17} + \sqrt {26} + 1 >\sqrt {16} + \sqrt {25} + 1 = 4 + 5 + 1 = 10\)

  Mà \(10 = \sqrt {100} > \sqrt {99}\)

  Vậy: \(\sqrt {17} + \sqrt {26} + 1 > \sqrt {99}\) .   

  b.

  Chứng minh: \(\frac{1}{{\sqrt 1 }} + \frac{1}{{\sqrt 2 }} + \frac{1}{{\sqrt 3 }} + .... + \frac{1}{{\sqrt {99} }} + \frac{1}{{\sqrt {100} }}\, > 10\)

  Ta có: \(\frac{1}{{\sqrt 1 }} > \frac{1}{{\sqrt {100} }};\frac{1}{{\sqrt 2 }} > \frac{1}{{\sqrt {100} }};\frac{1}{{\sqrt 3 }} > \frac{1}{{\sqrt {100} }};...;\frac{1}{{\sqrt {99} }} > \frac{1}{{\sqrt {100} }}\)

  Suy ra:  \(\frac{1}{{\sqrt 1 }} + \frac{1}{{\sqrt 2 }} + \frac{1}{{\sqrt 3 }} + .... + \frac{1}{{\sqrt {100} }}\, > 100.\frac{1}{{\sqrt {100} }} = 10 \)

  Vậy: \( \frac{1}{{\sqrt 1 }} + \frac{1}{{\sqrt 2 }} + \frac{1}{{\sqrt 3 }} + .... + \frac{1}{{\sqrt {100} }}\, > 10\)

  c.

  Ta có: \(P = \frac{1}{{1008}} + \frac{1}{{1009}} + \frac{1}{{1010}} + ... + \frac{1}{{2014}} + \frac{1}{{2015}}\)

  \(= \left( {1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + ... + \frac{1}{{1006}} + \frac{1}{{1007}} + \frac{1}{{1008}} + ... + \frac{1}{{2014}} + \frac{1}{{2015}}} \right) - \left( {1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + ... + \frac{1}{{1006}} + \frac{1}{{1007}}} \right)\)

  \(= \left( {1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + ... + \frac{1}{{1006}} + \frac{1}{{1007}} + \frac{1}{{1008}} + ... + \frac{1}{{2014}} + \frac{1}{{2015}}} \right) - 2\left( {\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + ... + \frac{1}{{2012}} + \frac{1}{{2014}}} \right)\)

  \(= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + ...... + \frac{1}{{2013}} - \frac{1}{{2014}} + \frac{1}{{2015}}= S.\)

  Do đó \({\left( {S - P} \right)^{2016}}= 0\)

    bởi khanh nguyen 30/03/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON