AMBIENT

So sánh độ dài IH và IK biết tam giác ABC có CA=CB=01cm, AB=12cm, CI vuông góc AB

bởi A La 17/05/2019

Bài 1) Cho tam giác ABC có CA = CB = 10cm, AB = 12cm. Kẻ CI vuông góc với AB (I thuộc AB)

a) C/m rằng IA = IB

b) Tính độ dài IC.

c) Kẻ IH vuông góc với AC (H thuộc AC), kẻ IK vuông góc với BC (K thuộc BC).

So sánh các độ dài IH và IK.

Bài 2) Cho tam giác ABC cân tại A. Trên cạnh AB lấy điểm D. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AD = AE

a) C/M rằng BE = CD.

b) C/M rằng góc ABE bằng góc ACD.

c) Gọi K là giao điểm của BE và CD. Tam giác KBC là tam giác gì? Vì sao?

Bài 3) Cho tam giác ABC vuông ở C, có góc A bằng 600. Tia phân giác của góc BAC cắt BC ở E. Kẻ EK vuông góc với AB (K thuộc AB). Kẻ BD vuông góc với tia AE (D thuộc tia AE). C/M:

a) AC = AK và AE vuông góc CK.

b) KA = KA

c) EB > AC.

d) Ba đường thẳng AC, BD, KE cùng đi qua một điểm (nếu học)

Bài 4) Cho tam giác nhọn ABC. Vẽ ra phía ngoài tam giác ABC các tam giác đều ABD và ACE. Gọi M là giao điểm của DC và BE. Chứng minh rằng:

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 7

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Bài 2:

   

  a) Vì ΔABCΔABC cân tại A AB=ACBˆ=CˆBD=CE⇒AB=AC⇒B^=C^⇒BD=CE

  Xét ΔDCBΔDCBΔEBCΔEBC, có :

  DB=CE(cmt)

  Bˆ=Cˆ(cmt)B^=C^(cmt)

  Chung cạnh BC

  ΔDCB=ΔEBC(cgc)BE=CD⇒ΔDCB=ΔEBC(c−g−c)⇒BE=CD

  b) Vì ΔDCB=ΔEBCABEˆ=ACDˆΔDCB=ΔEBC⇒ABE^=ACD^

  c) Vì ΔDCB=ΔEBCDCBˆ=EBCˆΔDCB=ΔEBC⇒DCB^=EBC^⇒ tg KBC cân tại K

   

   

  Đúng 3 Bình luận Câu trả lời được Hoc24 lựa chọn Báo cáo sai phạm  

  Bài 1:

   

  a/ Xét 2Δvuông:ΔACIΔvuông:ΔACIΔBCIΔBCI có:

  CI: chung

  AC = BC (gt)

  => ΔACI=ΔBCI(chcgv)ΔACI=ΔBCI(ch−cgv)

  => IA = IB (đpcm)

  b/ Có: IA=IB=122=6(cm)IA=IB=122=6(cm)

  Áp dụng đl Pytago vào ΔACI(Iˆ=90o)ΔACI(I^=90o) có: IA2 + IC2 = AC2

  hay 62 + IC2 = 102

  => IC2 = 102 - 62 = 64

  => IC = 8 (cm)

  c/ Xét 2Δvuông:2Δvuông: ΔIHAΔIHAΔIKBΔIKB có:

  IA = IB (ý a)

  Aˆ=Bˆ(CA=CBΔACBcân)A^=B^(CA=CB⇒ΔACBcân)

  ΔIHA=ΔIKB(cgvgnk)⇒ΔIHA=ΔIKB(cgv−gnk)

  => IH = IK

  bởi Khải Khải 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>