AMBIENT

So sánh A=(1/2^2-1).(1/3^2-1)...(1/100^2-1) với -1/2

bởi Trịnh Lan Trinh 16/04/2019

cho A=\(\left(\dfrac{1}{2^2}-1\right).\left(\dfrac{1}{3^2}-1\right)....\left(\dfrac{1}{100^2}-1\right)\)hãy so sánh A với \(\dfrac{-1}{2}\)

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • Nhận thấy A có 99 hạng tử mà mỗi hạng tử chứa dấu âm nên viết gọn\(A=-\dfrac{3}{4}.\dfrac{8}{9}.....\dfrac{9999}{10000}=-\dfrac{1.3}{2^2}.\dfrac{2.4}{3^2}....\dfrac{99.101}{100^2}=-\dfrac{\left(1.2...99\right).\left(3.4...101\right)}{\left(2.3..100\right).\left(2.3...100\right)}=-\dfrac{101}{2.100}=-\dfrac{101}{200}< -\dfrac{1}{2}\)

    bởi Nguyễn Thanh Rồng 16/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>