ADMICRO

Rút gọn (5^2.6^9.10+6^5.2^3.15^2)/(5^2.6^8.10-2.6^8.10^3)

bởi hà trang 26/04/2019

Rút gọn: \(\dfrac{5^2.6^9.10+6^5.2^3.15^3}{5^2.6^8.10-2.6^8.10^3}\)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • Có: \(\dfrac{5^2.6^9.10+6^5.2^3.15^3}{5^2.6^8.10-2.6^8.10}=\dfrac{5^2.2^9.3^9.2.5+2^5.3^5.2^3.3^3.5^3}{5^2.2^8.3^8.2.5-2.2^8.3^8.2^3.5^3}\)

    =\(\dfrac{2^{10}.3^95^3+2^8.3^8.5^3}{2^9.3^8.5^3-2^{12}.3^8.5^3}=\dfrac{2^8.3^8.5^3.\left(12+1\right)}{2^8.3^8.5^3\left(2-16\right)}\)

    = \(\dfrac{12+1}{2-16}=\dfrac{-13}{14}\)

    bởi Hiền Đinh 26/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy
VALUEIMP

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

VALUEIMP