AMBIENT

PO có là tia phân giác của góc BPL không biết tam giác PMY cân tại P và PO vuông góc BL ?

bởi Lê Minh 08/05/2019

Cho tam giác PMY cân tại P. L,B là tia đối của PM, PY sao cho PM=PL, PY=PB.

''Vẽ hình, giả thuyết, kết luận, chứng minh đầy đủ''.

Chứng minh:

a. Hai tam giác BMY và LYM bằng nhau.

b. Hai tam giác BPM và LPY bằng nhau.

c. Vẽ PO vuông góc với BL. PO có phải là tia phân giác của \(\Lambda\)BPL không? Vì sao?

(Câu hỏi này mình tự làm nên có gì sai sót mong các bạn bỏ qua!!!@^.^).

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • GT \(\Delta PMY:AB=AC\)

  \(L,B\in\)tia đối PM,PY:PM=PL,PY=PB

  c)\(PO\perp BL\)

  KL a) \(\Delta BMY=\Delta LYM\)

  b) \(\Delta BPM=\Delta LPY\)

  c) PO là phân giác của \(\widehat{BPL}\)

  Hình học lớp 7

  a)

  Ta có : PM = PL, PY = PB (gt)

  mà : PM = PY (\(\Delta PMY\)cân tại P)

  \(\Rightarrow PB=PL\)

  Lại có : PM + PL = ML (t/c cộng đoạn)

  PY + PB = YB (t/c cộng đoạn)

  mà : PB = PL (cmt)

  PM = PY (\(\Delta PMY\)cân tại P)

  \(\Rightarrow\)ML = YB

  Xét \(\Delta BMY\)\(\Delta LYM\) có :

  ML = YB (cmt)

  \(\widehat{LMY}=\widehat{BYM}\) (\(\Delta PMY\)cân tại P)

  MY là cạnh chung

  \(\Rightarrow\Delta BMY=\Delta LYM\) (c.g.c)

  b) Xét \(\Delta BPM\)\(\Delta LPY\) có :

  PB = PL (câu a)

  \(\widehat{BPM}=\widehat{LPY}\) ( đối đỉnh )

  PM = PY (\(\Delta PMY\)cân tại P)

  \(\Rightarrow\) \(\Delta BPM\) = \(\Delta LPY\) (c.g.c)

  c)

  Ta có : \(PO\perp BL\) (gt) \(\Rightarrow\Delta POB\)\(\Delta POL\) vuông tại O

  Xét \(\Delta POB\)\(\Delta POL\) vuông có :

  ch: PB=PL (câu a)

  cgv: PO là cạnh chung

  \(\Rightarrow\Delta POB\) = \(\Delta POL\) (ch-cgv)

  \(\Rightarrow\widehat{BPO}=\widehat{LPO}\) ( 2 góc tương ứng )

  mà PO nằm giữa PB và PL

  \(\Rightarrow\) PO là tia phân giác của \(\widehat{BPL}\)

  bởi Đỗ Hoàng Anh Thi 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>